Aktualizacja PHP

W dniu 2013-10-22 dokonano aktualizacji oprogramowania systemowego PHP. Wdrożono między innymi obsługę PHP w wersji 5.4.21 dla linii PHP 5.4 oraz wersję 5.5.5 dla linii PHP 5.5.