Informacja o połączeniu w H88 S.A.

czwartek, Kwiecień 28, 2016

Informacja o połączeniu

Szanowni Państwo,działając jako Prezes Zarządu spółki H88 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ulicy arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 200.000 złotych w pełni wpłaconym, o numerach NIP 7822622168 i REGON 364261632, uprzejmie informuję, iż z dniem 21.04.2016 roku nastąpiło połączenie spółek:

  1. Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521645, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 414.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 634407251 i numer NIP: 7811720476,
  2. HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000589097, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, posiadającej numer REGON: 363120131 i numer NIP: 5862301759,
  3. SuperHost.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000368521, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, posiadającej numer REGON: 192895226 i numer NIP: 5862104148,
    poprzez utworzenie spółki H88 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, przez zawiązanie spółki kapitałowej H88 spółka akcyjna, na którą przeszedł majątek wszystkich łączących się spółek, czyli Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., HEKKONET sp. z o.o. i SuperHost.pl sp. z o.o. (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki)

Z dniem połączenia, czyli 21 kwietnia 2016 roku, H88 spółka akcyjna (nowozawiązana spółka połączona) zgodnie z art. 494 §1 kodeksu spółek handlowych wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek łączących się. W konsekwencji czego umowy przez Państwa zawarte ze spółkami łączącymi się, czyli Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., HEKKONET sp. z o.o. i SuperHost.pl sp. z o.o., będą obecnie kontynuowane przez spółkę połączoną H88 spółka akcyjna.

Poniżej podajemy aktualne dane spółki połączonej H88 spółka akcyjna:


H88 spółka akcyjna
ul. abpa Antoniego Baraniaka 88
61-131 Poznań
KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, REGON: 364261632
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200.000 złotych w całości wpłacony


Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu

Uwaga na groźne maile od dostawców paczek

poniedziałek, Maj 18, 2015

???

Zmiana wersji PHP

czwartek, Marzec 26, 2015

Co i dlaczego zmieniamy?

O planach wyłączania starszych wersji PHP informowaliśmy wstępnie jesienią zeszłego roku. W związku z faktem, iż naszym celem jest zapewnianie Klientom możliwości korzystania z możliwie nowoczesnego i bezpiecznego oprogramowania systemowego, rozpoczynamy proces usuwania z naszych serwerów starszych wersji interpretera PHP. Wersje 5.2 oraz 5.3 nie są obecnie aktualizowane i będziemy je stopniowo wyłączać.

(więcej…)

Luka Ghost – nasz hosting jest bezpieczny

środa, Styczeń 28, 2015

W dniu 2015-01-27, w godzinach wieczornych, serwis Niebezpiecznik.pl opublikował informację o wykryciu poważnej luki bezpieczeństwa w popularnej bibliotece Linuksa glibc. Podatność na atak stwierdzono do wersji 2.18 tej biblioteki. Serwery naszej platformy hostingowej pracują pod kontrolą tego systemu i wykorzystują bibliotekę glibc. Luka ta ma charakter globalny. Została nazwana Ghost i pozwala na przejęcie kontroli nad serwerem.
(więcej…)

Wielu udanych projektów w Nowym Roku

środa, Styczeń 14, 2015

Życzymy Ci wielu udanych projektów internetowych w Nowym Roku 2015!

Usterka serwera poczty elektronicznej

sobota, Grudzień 13, 2014

13:35 Dzień dobry. Informujemy iż na jednym z serwerów poczty doszło do usterki. Część Klientów może nie mieć obecnie dostępu do usług poczty elektronicznej, nasz personel pracuje już nad usunięciem awarii. Usterka dotyczy części Klientów i nie wpływa na działanie stron www. O usunięciu usterki poinformujemy w tym wpisie.
16:34 Trwa przywracanie danych z backupu. Około połowa Klientów, którzy odczuli skutki awarii, może już korzystać ze swojej poczty.
19:39 – akcja zakończona, wszystkie usługi działają prawidłowo.

Zostaliśmy oficjalnym partnerem Google

wtorek, Listopad 18, 2014

pv2egxgr5f

Trudności z logowaniem w Google Chrome

poniedziałek, Listopad 3, 2014

Niedawno ukazała się aktualizacja przeglądarki Google Chrome / Chromium. W niektórych systemach może ona powodować problemy problemy z logowaniem do Panelu Klienta. Pracujemy nad identyfikacją źródła tego problemu. Logowanie po stronie serwerowej działa prawidłowo, a sytuacja dotyczy wyłącznie najnowszej wersji tej przeglądarki. Jeśli nie możesz zalogować do panelu, po aktualizacji Google Chrome – zapraszamy do korzystania z jakiejkolwiek innej przeglądarki. Obecnie inne popularne przeglądarki (IE, Firefox, Safari, Opera) prawidłowo obsługują proces logowania.

Awaria systemu logowania

środa, Wrzesień 24, 2014

25.09 08:55 Wszystkie systemy działają obecnie prawidłowo – awaria systemu logowania została usunięta.

25.09 08:15 Awaria systemu logowania trwa. Prosimy o korzystanie z tymczasowego adresu dostępu do poczty. Wszystkie strony oraz poczta działają, wciąż pracujemy nad przywróceniem logowania do panelu.

24.09 16:30 Na naszych serwerach doszło do awarii systemu logowania, chwilowo nie można logować się do panelu i poczty. Prace naprawcze mogą potrwać kilka godzin, w tym czasie przygotowaliśmy alternatywny sposób logowania do poczty: Prosimy korzystać z linka https://webmail.ogicom.pl/ – w ten sposób można uzyskać dostęp do swojej skrzynki w całym okresie naprawiania głównego systemu logowania. Przepraszamy za trudności.

 

Wszystkie usługi działają prawidłowo

poniedziałek, Sierpień 4, 2014

Wszystkie usługi działają obecnie prawidłowo. Brak komunikatów specjalnych.