Komunikat techniczny – aktualizacja oprogramowania serwerowego

Informujemy, iż w dniu 2012-02-14 planowana jest aktualizacja oprogramowania systemowego na niektórych serwerach współdzielonych w ramach usługi www. Klienci z serwerów objętych działaniem zostali powiadomieni mailowo o planowanych pracach. Operacja jest częścią kompleksowego planu aktualizacji oprogramowania systemowego, w kolejnych tygodniach będziemy udostępniać nowsze oprogramowanie dla kolejnych grup Klientów.

Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu serwerów to:

  • Przejście na system Debian 6 – 64 bit
  • Obok PHP 5.2 nastąpi równoległe udostępnienie PHP 5.3.3, dostępnego na razie na porcie:81, poprzez odpowiednie przekierowanie w .htaccess, albo poprzez zmianę rozszerzeń plików. Więcej informacji znajduje się w systemie pomocy.
  • Imagemagick – zmiana wersji na 6.6.0
  • Perl – zmiana wersji na 5.10.1
  • Python – zmiana wersji na 2.6.6
  • phpMyAdmin – zmiana wersji na 3.3.7
  • phpPgAdmin – zmiana wersji na 4.2.3

Powyższa informacja może być ważna z punktu widzenia działania stron internetowych, dlatego prosimy o przekazanie jej osobie odpowiedzialnej za działanie strony w Twojej Firmie. Serwery będzie niedostępne w późnych godzinach nocnych, czas przerwy wyniesie do 30 min.

Zmiana oznacza, iż Klienci będą obsługiwani w najnowszej przetestowanej i stabilnej wersji wymienionego powyżej oprogramowania systemowego, a to oznacza wzrost niezawodności i bezpieczeństwa hostingu.

Tags: , , , , ,