Konfiguracja popularnych CMS’ów

Wkrótce (we wtorek, 2013-02-12) zmieniamy metodę zapisu haseł do baz danych. Wszystkich, którzy w związku z tym będą mieć zmienione hasła do baz, informowaliśmy mailowo. Jednak nie tylko wówczas może przydać się znajomość lokalizacji plików konfiguracyjnych, w których zdefiniowany jest sposób łączenia się z bazą danych. Poniższe informacje mogą Wam się przydać zwłaszcza wtedy, gdy przesiadacie się z jednego systemu CMS lub sklepowego na inny. Jak wygląda to w różnych popularnych systemach?

Joomla

Dane są przechowywane w pliku configuration.php w zmiennych:

var $host = ‚adres serwera‚; (jeśli baza leży na koncie klienta to może podać localhost).
var $user = ‚login‚;
var $password = ‚hasło‚;
var $db = ‚nazwa bazy danych‚;

w nowych wersjach Joomli (v. 3.x) zmienne maja postać:

public $host = ‚adres serwera‚; (jeśli baza leży na koncie klienta to może podać localhost).
public $user = ‚login‚;
public $password = ‚hasło‚;
public $db = ‚nazwa bazy danych‚;

WordPress

Dane są przechowywane w pliku wp-config.php w zmiennych:

/** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
define(‚DB_NAME’, ‚nazwa bazy danych‚);

/** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
define(‚DB_USER’, ‚login‚);

/** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */
define(‚DB_PASSWORD’, ‚hasło‚);

/** Nazwa hosta serwera MySQL */
define(‚DB_HOST’, ‚adres serwera‚); (jeśli baza leży na koncie klienta to może podać localhost).

Presta Shop

Dane są przechowywane w pliku /config/settings.inc.php w zmiennych:

define(‚_DB_NAME_’, ‚nazwa bazy danych‚);
define(‚_DB_SERVER_’, ‚adres serwera‚); (jeśli baza leży na koncie klienta to może podać localhost).
define(‚_DB_USER_’, ‚login‚);
define(‚_DB_PASSWD_’, ‚hasło‚);

Sklep SOTE (w wersji 5 oraz 6)

Dane są zaszyfrowane. Aby zmienić dane bazy należy wejść na stronę:

http://www.domena.com/update.php/stSetup/reconfigure

Po podaniu danych logowania wyświetli się panel do zmiany danych dostępowych.