H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.

Wypełniając formularze na tej stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w nich zawartych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204). Administratorem danych osobowych jest 88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane będą wykorzystane w celu wynikającym z konkretnego, wypełnianego formularza, w szczególności: rejestracji usług, kontaktu handlowego, zapisania na newsletter, obsługi zgłoszenia serwisowego. W wypadku rejestracji domen oraz certyfikatów SSL dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym rejestrację tych usług, z którymi H88 współpracuje, wyłącznie w celu realizacji tych usług.