Wybrane grupy Klientów Ogicom.pl będą informowane przed migracją o zmianach drogą mailową.

Nowy Panel Klienta


Prostota, szybkość, lepsza organizacja informacji i responsywność


Informujemy, że od dnia 27 marca trwa kolejny etap wdrożenia Panelu Klienta w nowej odsłonie.
Migracja odbywa się przezroczyście, co oznacza że ustawienia utrzymywane w dotychczasowym panelu są odwzorowane w nowym narzędziu.


Ważne zmiany

 • Użytkownik pocztowy zarządza swoim kontem już w pełni z poziomu webmaila (np. autoresponder, przekierowanie, filtry), logowanie do panelu tym samym zostaje wyłączone dla takich użytkowników
 • Administrator panelu ma pełen dostęp do konfiguracji usług, również do odgórnych ustawień użytkownika pocztowego. Jeśli dotychczas użytkownik pocztowy i administrator był tym samym kontem nadal może zalogować się do panelu i webmaila

Główne korzyści z nowego panelu

 • Prostota i szybkość działania,
 • Nowoczesny i bardziej intuicyjny interfejs,
 • Możliwość włączenia dostępu SSH,
 • Użytkownicy poczty mają wszystkie funkcje (np. autoresponder) w webmailu, bez konieczności logowania do panelu. Administrator zachowuje możliwość zmiany tych ustawień przez panel,
 • Lepsze zarządzanie przestrzenią,
 • Responsywność i webmail z wersją mobilną,
 • Otwartość na zmiany i modyfikacje,
 • Zwiększony poziom stabilności.

Nowy webmail z wersją mobilną


Wraz z nowym Panelem udostępniamy Państwu także najnowszą wersję aplikacji do obsługi poczty przez stronę www.


Najważniejsze korzyści płynące z nowego webmaila Roundcube 1.3.5.:

 • wersja mobilna
 • nowe szaty graficzne do wyboru w sekcji Aplikacje -> Skórki
 • możliwość zapisywania zbiorczo wszystkich załączników wiadomości