Nowy webmail – już dostępny!

Uruchomiliśmy nowe oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej online. Nowy webmail jest szybki, wygodny i prosty. Sprawdź, co zyskasz dzięki nowemu programowi do obsługi poczty online!

Nowy webmail to oprogramowanie Roundcube w najnowszej na świecie wersji. Wdrożenie nastąpiło na wniosek Klientów, wyrażony w ankietach. Oczekiwaliście szybszej poczty i nadaliście temu czynnikowi wagę aż 4.1 pkt na 5 możliwych. Tak silne pragnienie szybszej obsługi poczty nie mogło pozostać bez naszej odpowiedzi. Implementacja zakończyła się powodzeniem – dziś każdy może korzystać z nowego webmaila, a dla tych, którzy mimo to wolą dotychczasową aplikację – przewidzieliśmy także taką możliwość.