OGICOM przejmuje obsługę hostingu Opcom s.c.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług firma Opcom s.c. skupia się na świadczeniu usług o charakterze kreacji. Dalszą obsługę usług hostingowych powierza natomiast firmie Ogicom. Ogicom przejął wcześniej obsługę Klientów hostingowych m.in. Netii, SISCO, Blink, obsługuje też biznesowy hosting Telefonii Dialog. Ogicom honoruje umowy zawarte przez Opcom s.c. do końca ich trwania.

Po 30. września 2012 nie otrzymasz już faktury za kolejny rok hostingu z Opcom – zamiast tego, po wyrażeniu zgody na przekazanie swoich danych kontaktowych, otrzymasz fakturę proforma z Ogicom. Będzie ona w niemal każdym wypadku w wysokości równej tej, którą opłacałeś w Opcom. Jej opłacenie pozwala na płynne przejście do Ogicom i kontynuację hostingu. Pamiętaj! Koniecznie kliknij w „zgodę na przekazanie danych kontaktowych” w otrzymanym mailu, w przeciwnym razie nie będziesz mógł kontynuować hostingu i Twoja strona i poczta zostaną skasowane!

Informacje ogólne o migracji

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami w postaci krótkiego materiału filmowego, omawiającego poszczególne fazy procesu migracji na serwery Ogicom.

Zapraszamy także do pobrania dokumentu, w którym te same treści są dostępne jako wygodny plik PDF.

FAQ dla Klientów przechodzących z Opcom s.c.

1. Co oznacza wypowiedzenie?
2. Od kiedy będą obowiązywać nowe warunki?
3. Co z obsługą techniczną?
4. Kiedy nastąpi migracja techniczna?
5. Jak zmieni się panel administracyjny? - Wideo z często wykonywanymi czynnościami