Parametry bezpieczeństwa
serwerów współdzielonych

WWW  
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP 100
Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby 1 500 000
Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI 180 s
Maksymalna ilość pamięci na skrypt PHP/CGI 256 MB
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST 64 MB
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer 64 MB
Liczba równoległych procesów 8
Bazy danych  
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych 50
Maksymalny czas wykonywania zapytania 30 s
Maksymalny rozmiar bazy danych 2 GB
Poczta  
Maksymalna liczba odbiorców w pojedynczej wiadomości email 500
Maksymalny rozmiar wiadomości 100 MB
Zadania cykliczna  
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań cron 1
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie cron 180 s
Maksymalny rzeczywisty czas wykonywania zadania cron 1 h
System plików  
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000