PHP 5.4 w Ogicom

Udostępniliśmy PHP w wersji 5.4 naszym klientom na hostingu współdzielonym. Klienci Ogicom zyskują dostęp do nowej linii najbardziej popularnego języka tworzenia dynamicznych treści w serwisach www.

Dostępne moduły PECL dla wersji 5.4 (nie są standardowo ładowane): apc, gearman, geoip, http, imagick, memcache, memcached, pinba, redis, spplus, ssh2, xdebug, xhprof.

Aby sprawdzić, czy aktualna strona będzie działała poprawnie z wersją 5.4, można połączyć się z serwerem WWW na porcie 82, zamiast standardowego 80. Czyli w pasku adresu w przeglądarce zamiast www.naszadomena.pl należy wpisać www.naszadomena.pl:82. W podobny sposób można sprawdzić działanie strony z PHP w wersji 5.3, z tym, że należy wówczas skorzystać z portu 81.

Jeżeli strona działa poprawnie, to można zmienić wersję PHP dla portu 80, czyli domyślną, w sposób opisany w pomocy w artykule zmiana wersji PHP.

Jednocześnie przypominamy o zmianie PHP 5.3 Zmiany działania od wersji poprzedno dostępnej:

 • Changed php://fd to be available only for CLI
 • Don’t set $_SERVER[‚HTTPS’] on unsecure connection (bug #55403). (Uwe Schindler)
 • Reverted the SimpleXML->query() behaviour to returning empty arrays instead of false when no nodes are found as it was since 5.3.3 (bug#48601). (chregu, rrichards)
 • openssl_encrypt()/openssl_decrypt() truncated keys of variable length ciphers to the OpenSSL default for the algorithm. (Scott)
 • Changed socket_set_block() and socket_set_nonblock() so they emit warnings on error. (Gustavo)
 • Indirect reference to $this fails to resolve if direct $this is never used in method. (Scott)
 • Changed default value of ini directive serialize_precision from 100 to 17. (Gustavo)
 • Added the filename into the return value of stream_get_meta_data().(Hannes)
 • Paths with NULL in them (foo\0bar.txt) are now considered as invalid. (Rasmus)
 • Changed the $context parameter on copy() to actually have an effect. (Kalle)
 • Reverted fix for bug #51176 (Static calling in non-static method behaves like $this->). (Felipe)
 • Changed deprecated ini options on startup from E_WARNING to E_DEPRECATED. (Kalle)

Zachęcamy do zgłaszania spostrzeżeń w komentarzach.