Przekształcenie Ogicom Sp. z o.o.

Poznań, 1. marca 2012 r.

Informacja o przekształceniu spółki Ogicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo –akcyjna.

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2012r. Ogicom Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A.

Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 §1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkiem określonym w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A, jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Ogicom Sp. z o.o. (spółki przekształcanej). Przejmuje ona również numery NIP i REGON, którymi posługiwała się Ogicom Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy spółki Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A, wynosi tyle samo co kapitał zakładowy spółki Ogicom Sp. z o.o. przed przekształceniem tj. 418.000 zł.

Aktualne dane rejestrowe Spółki:

Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

(dawniej Ogicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań

KRS: 0000410900, NIP: 781-17-20-476, REGON: 634407251,