Dlaczego warto wybrać właśnie ten hosting?

Ogicom

Home

OVH

1&1

Backup min. 7 dni
Backup możesz przywrócić poprzez Panel Klienta
Backup dostępny w razie utraty plików z Twojej winy
Data Center w Polsce
Umowa powierzenia danych osobowych na piśmie
Konto do odbioru faksu poprzez e-mail

Wg stanu na dzień 2011-11-01 – dane ze stron internetowych operatorów