Zmiana danych abonenta

Zmianę danych należy wykonać w przypadku gdy uległy zmianie:

  • nazwa firmy (pozostaje jednak ten sam nip i regon)
  • dane adresowe
  • reprezentant
  • adres e-mail
  • numer telefonu kontaktowego

Zmiany można dokonać wypełniając wniosek o zmianę danych abonenta. Wniosek należy następnie odesłać faksem na nr (61) 622 25 25.

Jeśli zmienia się właściciel domeny należy zastosować procedurę cesja.

 

Przydatne dokumenty

Wniosek o zmianę danych abonenta

Wniosek o zmianę abonenta

Wniosek o zmianę delegacji

Zmiana abonenta domeny

Zmianę abonenta domeny wykonujemy w przypadku zmiany właściciela domeny w wyniku:

  • sprzedaży domeny
  • zmiany osobowości prawnej firmy

W celu zmiany abonenta należy wypełnić wniosek o zmianę abonenta domeny i odesłać na numer faksu (61) 622 25 25.

 

Zmiana delegacji

Zmiana delegacji oznacza zmianę serwerów DNS obsługujących daną domenę. Zmiana ta realizowana jest na podstawie wypełnionego wniosku, który należy podpisać, opieczętować a następnie wysłać faksem na nr (61) 622 25 25.

Warunkiem zmiany delegacji są poprawnie skonfigurowane serwery DNS wyznaczone do obsługi domeny. Zmiana wykonywana jest w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia wniosku, czas propagacji domeny wynosi średnio od 24 do 48 godzin.