Specyfikacja i porównanie serwerów współdzielonych

Typ serwera

Biznes Profit

Biznes Max

Przestrzeń 100 GB 200 GB
Transfer roczny bez limitu bez limitu
Liczba kont poczty bez limitu bez limitu
Liczba Baz MySql/Pozgresql 50/10 bez limitu/bez limitu
Backup codziennie
Liczba dni backupu dla www/poczty 14 dni/7 dni 14 dni/7dni
Obsługa domen
Obsługa www i baz danych
Obsługa poczty
Oprogramowanie systemowe
Dodatkowe funkcje: Backup online Twojego komputera lokalnego oraz faks
Parametry bezpieczeństwa
Opis słowny usługi i zastrzeżenia prawne
W każdym wypadku użytkownika obowiązuje przestrzeganie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.