Zmiana polityki w zakresie plików sesji

Informujemy, iż planowana jest zmiana polityki w zakresie plików sesji. Pliki te są przydatne zazwyczaj przez kilka-kilkanaście minut. Wiele aplikacji nie dba o usuwanie plików sesji, co sprawia, że na koncie hostingowym gromadzą się z czasem tysiące niepotrzebnych plików. Niepotrzebnie obciążają konto użytkownika. Dlatego zamierzamy usuwać takie pliki z serwerów po upływie 10 godzin.

Usunięcie starych plików sesji przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

  • Sprawniejsze działanie aplikacji i całego serwera www.
  • Krótszy czas wykonywania i przywracania backupów.
  • Krótszy czas restartu serwera w razie konieczności wykonania naprawy systemu plików.

Planowane działania obejmują usuwanie plików sesji po upływie 10 godzin od ich utworzenia. Pliki będą usuwane wg klucza:

sess_ a następnie dokładnie 32 znaki alfanumeryczne [0-9a-zA-Z]

Przykład nazwy pliku, który może zostać usunięty:

 sess_e19690cf5b5dbfbf8ed7b48d63ef2098.

Jednocześnie informujemy, że pliki takie będą wyłączone z systemu backupu.

Planowana data wprowadzenia zmiany: 2013-08-14.